من سخت نمی گیرم
من سخت نمی گیرم

من سخت نمی گیرم

نشر آنیما
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

شبِ کابوسی من پاپیِ خوابیدن نیست
که تو با بستر و آغوشِ دگر هم مرزی
پنجره خورد به هم، جغد پرید از شاخه
نکند سرد شده باز هوا، می لرزی...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین