من اینجا هستم
من اینجا هستم

من اینجا هستم

نشر هوپا
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

ویلهلم، پسرک این داستان از همه چیز می ترسد.
از سگ ها
کوسه ها
جنگ
زنبور
و...
اما مادربزرگش انگار از هیچ چیزی نمی ترسد.
مادربزرگ چه جوری توانسته این قدر شجاع شود و از هیچ چیزی نترسد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین