منجنیق
منجنیق

منجنیق

نشر نیماژ
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

آسمان بی‌ته است،وقتی‌که
هر پرستو برای خود قفسی‌ست

فصل هجرت که شد نگاه کنیم
و ببینیم که این پرستوها
به کجا می‌روند و،فوج فوج
تا کجا می‌برند زندان را

#حسین_صفا
#منجنیق

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین