مشکی غم را لاغرتر نشان می دهد
مشکی غم را لاغرتر نشان می دهد

مشکی غم را لاغرتر نشان می دهد

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

عشق را
انکار می کردم در انزوا
انگار
کافری بیش نبودم
میان این همه اعجاز

آن قدر سرشار بودم
از فقر دوست داشتن
که در تنهایی
هیچ چیز معجزه نمی کردم

امان از رسالت چشم هایت
ای پیامبر عشق
من با کدامین توبه بگویم
چشم هایت مرا منقلب کرده اند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین