مذهب علیه مذهب
مذهب علیه مذهب

مذهب علیه مذهب

نشر سپیده باوران
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

«مذهب علیه مذهب» البته عنوان یکی از مقالات این کتاب است؛ عنوانی بدیع، متناقض‌نما و در عین حال گویا. دکتر علی شریعتی در انتخاب عنوان برای مقالات و کتاب‌هایش نبوغ داشت. اغلب عناوین مقالاتش تازه، برانگیزاننده و به‌یادماندنی است. «پدر،مادر، ما متهمیم»، «آری، این‌چنین بود، برادر!» و «خداحافظ، شهر شهادت» از دیگر عنوان‌های ماندگار در متن این کتاب است. مقالات این کتاب هرچند به ظاهر استقلال نسبی دارند، در مجموع، قصۀ درازآهنگ مذاهب است و تحولات مربوط به آن‌ها. دکتر بر خلاف تصور معمول و رایج، معتقد است که در طول تاریخ، دین با بی‌دینی در جنگ نبوده است، بلکه تاریخ، صحنۀ‌ همیشه‌پایدار نزاع مذاهب است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین