محل سگ بگذاريد لطفا
محل سگ بگذاريد لطفا

محل سگ بگذاريد لطفا

نشر کوله پشتی
قیمت: ۵۷۰,۰۰۰ ریال

دلم می‌خواهد باور کنم که بشریت از مردمی خوش‌نیت تشکیل شده است. حس می‌کنیم سیارهٔ زمین دارد زیر بار مصرف‌گرایی صنعتی و فرهنگ صنعت‌زدگی جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کند و شاید کارهای کوچکی در این زمینه از دستمان برآید؛ بنابراین اگر خیلی زحمت بکشیم از خرید چیزهای ارگانیک تجملی‌ای که دم دستمان قرار دارند مضایقه نمی‌کنیم؛ اگر یادمان بماند بطری‌های خوش‌رنگ‌ولعابِ چندبارمصرفمان را با خود به باشگاه ورزشی‌مان می‌بریم و امیدواریم با انجام این کارها بتوانیم در رابطه با مشکلی که دارد به‌سرعت به مرحلهٔ هشدار می‌رسد کاری انجام دهیم؛ اما در روزگاری که مردم هر روز بیشتر به مسئلهٔ پایایی اهمیت می‌دهند، سیارهٔ زمین از ابتدای خلقت چنین شرایط اسف‌باری نداشته است. چطور ممکن است؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین