مجنون در تهران
مجنون در تهران

مجنون در تهران

نشر سپیده باوران
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

نقشه را تا انتها رفتم، نشان از گنج نیست
حاصل جان‌کندنم چیزی به غیر از رنج نیست

عشق تو چاقوی زندانی و من بازیچه‌اش
حاصلی جز زخم رسوایی بر این نارنج نیست

جفت شش می‌خواستم در عشق، اما سال‌هاست
با چنین بختی، امیدی هم به چار و پنج نیست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین