مجموعه اشعار منوچهر نیستانی
مجموعه اشعار منوچهر نیستانی

مجموعه اشعار منوچهر نیستانی

نشر نگاه
قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ ریال

منوچهر نیستانی را شاید بتوان به‌خاطر عدم معرفی بسزای این شاعر و عدم دسترسی آسان نسل ادبی امروز به کتابهای او با همۀ معروفیتش یک جزیرۀ ناشناختۀ ادبی دانست، به حدی که اگر این شاعر هم به اندازۀ شاعران هم‌نسل و معروف خود معرفی و شناخته می‌شد می‌توانست سهم عمده‌ای در جریان شعر امروز مخصوصاً مسیر شعر پیشرو امروز اعم از غزل یا نیمایی و سپید داشته باشد. گمنامی و مستور ماندن شعر منوچهر نیستانی البته تا حدود زیادی هم به انزواطلبی و عزلت‌گزینی عمیقی که در شخصیت خود این شاعر موج می‌زند برمی‌گردد، درست مثل مرحوم نوذر پرنگ که او هم در انزوا و تنهایی نوشت و شعرش هم همچنان در تاریکی و ناشناس مانده است.

زما دو خاطره ی بی دوام می ماند
زمی نه حال که دردی به جام می ماند

چه سال ها که زمین بی من و تو خواهد گشت
که صید می رمدازدام و دام می ماند!

از این تردد دایم-که در نظرجاری-
کدام منظره ی مستدام می ماند؟

خطوط منکسری با شتاب می گذرند
بر این صحیغه-که گفت؟-از تو نام می ماند

چه سایه وار سواران در آستان غروب..
چه نقشی؟
از که؟
در این ازدحام می ماند؟

چه باغ ها به گذر ها -پرازشکوفه ی سیب-
چه عطر ها که تورادر مشام می ماند

ستاره ها و سحر هاوصخره هاوسفر...
چه خوب!
(زینهمه بر جا کدام می ماند)

به جر به چهره ی ما خفتگان-که رودرروی-
چه جای پایی ازاین صبح و شام می ماند؟

مسافران زعطش دسته دسته میمیرند
و چشمه ی حیوان در ظلام می ماند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین