مجموعه آثار پاتریک مودیانو
مجموعه آثار پاتریک مودیانو

مجموعه آثار پاتریک مودیانو

نشر نگاه
ناموجود

مؤلف: پاتریک مودیانو

مترجم: نازنین عرب

این مجموعه شامل پنج کتاب زیر از پاتریک مودیانو است که نازنین عرب از متن فرانسه برگردانده است:
پرسه های شبانه
من پاتریک مودیانو هستم
خاطرات خفته
تا تو در این خیابان ها گم نشوی
بهار لعنتی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین