مثل خون در رگ‌های من، نامه‌های احمد شاملو به آیدا
مثل خون در رگ‌های من، نامه‌های احمد شاملو به آیدا

مثل خون در رگ‌های من، نامه‌های احمد شاملو به آیدا

نشر چشمه
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:
تو را دوست دارم و تمام ذرات وجود من با فریاد و استغاثه تو را صدا می زند.
آن آینه که من می جستم تا بتوانم نقش وجودم را در آن تماشا کنم تویی.
با همه ی روحم به هر نگاه و هر لبخند تو محتاجم، و تنها حالاست که احساس می کنم در همه ی عمر بی حاصلی که تا به امروز از دست داده ام چه قدر تنها و چقدر بدبخت بوده ام.
این است که اکنون ، پس از بازیافتن تو، دیگر لحظه ای شکیب ندارم.
دیگر نمی خواهم کوچک ترین لحظه ای از باقی عمرم را بی تو، دور از تو و دور از احساس وجودت از دست بدهم؛ به کسی که هیچ وقت هیچ چیز نداشته است حق بده!
و به من حق بده که تو را مثل بچه ها دوست داشته باشم…

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین