لب خوانی چشم هایت
لب خوانی چشم هایت

لب خوانی چشم هایت

نشر نیماژ
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

نشسته‌ای توی شعرهایم
برای خودت چای می‌ریزی
این آخرین تصویر تو
قبل از مرگم بود… .

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین