قواعد واگیری
قواعد واگیری

قواعد واگیری

نشر چشمه
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب نمونه ی بسیار خوبی از سنت علم برای عموم است. نویسنده ی آن ریاضی دانی است که با سازمان بهداشت جهانی کار می کند و کار اصلی آدام کوچارسکی فهم واگیری ها است. در این کتاب مسئله ی واگیری را در حوزه های متعدد و متنوع انسانی واکاوی می کند. در کتاب قواعد واگیری کوچارسکی نشان می دهد که آنچه یکی از پیشروان علم واگیری «رونالد راس» در ابتدای قرن بیستم «نظریه ی پیشامد ها» نامید و در پی تدوین آن بود، امروز پس از افت و خیز های فراوان در طول یک قرن، محقق شده است و می تواند فهم ما را از جهان دگرگون کند. نویسنده همچنین در خصوص پیامد های اخلاقی و سیاسی علم و کاربست های آن هم حساس است و توجه ما را به آن جلب می کند.

خواندن این کتاب می تواند تجربه ای لذت بخش برای طیف گسترده ای از خوانندگان باشد و می تواند بدون نیاز به پیش داشته های علمی تخصصی دید خوبی نسبت به حوزه های مختلفی به دست دهد که مفهوم واگیری در آنها کاربرد می یابد. از بیماری های همه گیر گرفته تا شبکه های اجتماعی، برنامه های تبلیغاتی، بازار هی مالی و خشونت خیابانی.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین