قهوه یمنی
قهوه یمنی

قهوه یمنی

نشر مایا
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

سیب را دزدیدی
نوش جانت
اما ...

حیرتم برد
که یک چه
برای سیبی
خطر خشم مرا
با دل و جانش بخرد

آمدم از پی تو تند
ولی
کاش هرگز پی تو راه نمی پیمودم

تو مرا پر دادی
به زمانی دیگر
به زمانی که به جز عشق
نمی دانستم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین