قرارگاه سری نصرت
قرارگاه سری نصرت

قرارگاه سری نصرت

نشر سوره مهر
قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

دستگاه حدود پنج متر زیر آب بود و می بایست با لباس غواصی پایین می رفتیم . سیم بکسل یا زنجیرها را پایین بلدوزرم می‌بستیم .کپسول اکسیژنو لباس غواصی داشتیم .ولی هیچ‌یک از ما تا آن روز از کپسول اکسیژن استفاده نکرده بودیم. من آن روز از روی ناچاری تصمیم گرفتم کپسول اکسیژن را به پشت خودم ببندم و برای بستن سیم بکسل به زیر آب بروم برادران نگران بودند و گفتند : - اگر شما آن پایین جایی گیر کردید ما چه کار کنیم؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین