قبل از بعدی
قبل از بعدی

قبل از بعدی

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

اغلب نوشته ها و یادداشت های موجود درباره ی «نوجوانان» این سال ها و «جوانان» سال های بعد، یعنی همان « نیمکت نشین ها» دچار نوعی مقاومت عمومی و عدم پذیرش است.
من خود یکی از همین «نیمکت نشین های مقاوم» هستم و حتی حالا هم که میزها و نیمکت های دیگری را تجربه کرده ام، هنوز نوعی از همان مقاومت را در برابر نوشته ها و گفته های بزرگ ترها و خود احساس میکنم. به همین خاطر وقتی شروع به نوشتن این یادداشت ها کردم همه ی آن احساسات را به خاطر آوردم اما می دانستن مقاونت ما، یکی هم به این علت بود که بزرگ تر ها در گفته ها و نوشته های شان همه چیز را چنان با قطعیت مطرح میکردند که جایی برای شک با هیچ امکان و احتمال دیگری در آن موضوع باقی نمی گذاشتند، پس، در لحظات نوشتن این «نیمکت نوشته ها» سعی کردم جملات را با افعال غیر قطعی بنویسم.
برخی از این یادداشت ها هم در واقع انشاهایی هستند که با تاخیر نوشته شده اند و پس از آمدن و رفتن روزها و ماه ها و فصل ها و سال ها، اکنون با همان حال و هوا و حس نیمکت نشینی بهانه ی نوشتن شان به دست آمده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین