قابیل برادرم
قابیل برادرم

قابیل برادرم

نشر مایا
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

با خنده حل کردی تمام مشکلم را
کار خودت را کردی و بردی دلم را

با اشک شوق تو وضویم را گرفتم
من با تو می خوانم نماز باطلم را

هر شب به مسلخ می روم تا این که شاید
یک بار دیگر هم ببینم قاتلم را

آن شب که برق چشم تو در تابید
از آسمانم برده ماه کاملم را

پارو شکسته در شبی کابوس وارم
گم کرده ام گویا مسیر ساحلم را

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین