غیر غزل ھیچ مگو
غیر غزل ھیچ مگو

غیر غزل ھیچ مگو

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

در دلم شور غزل‌ها بوده، اما شعر هم عاقبت

ازروی دوشم هیچ باری بر نداشت

پشت پرده دست‌های دیگری در کار بود

من اسیر صحنه‌ای بودم که بازیگر نداشت

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین