علیه خودم دروغ می گویم
علیه خودم دروغ می گویم

علیه خودم دروغ می گویم

نشر ایهام
قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ریال

" علیه خودم دروغ می‌گویم" عنوان کتاب شعر هومن هویداست . شاعر با سرودن اشعار سپید به دیدار مخاطب رفته است. زبان و فرم ساده و صمیمی در شعرهای او نقش مهمی دارد و عناصر اجتماعی و طبیعی نیز در بسیاری از اشعار، بار تصویری شعر را به دوش می‌کشند. رنج و حسرت‌های انسان و نیز مسائل فلسفی، انسانی، اجتماعی و عاشقانه، موضوع بسیاری از این اشعار است. شاعر بر پیامبر بودن شاعران تاکید دارد و آتنها را رسولان آگاهی برمی‌شمارد.
این کتاب شامل ۵۴ شعر سپید است که در ۱۱۵ صفحه توسط انتشارات ایهام به چاپ رسیده است.

باهم شعری از این کتاب می‌خوانیم:

شما را
به قصه‌ی بی قهرمانی دعوت می‌کنم
که در دهکده‌ای زیبا
بدون کدخدا اتفاق می‌افتد
چیزی که
شما به آن عادت
وَ ما
به آن علاقه نداریم
گوش‌هایتان هم
پاک
به چنین قصه‌ای
ناآشنا هستند
قصه آنجا تمام شد
که قهرمان
در لاک خودش رفته بود
تا به دور از خلق و خدا
شوره‌های سرش بکَنَد
وَ کدخدا هم
دنبال رنگ مو نرفت
تا مردم
فکر کنند
موهایش را
در آسیا سفید کرده

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین