عشق لرزه
عشق لرزه

عشق لرزه

نشر قطره
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

چگونه در يك چشم به‌هم زدن احساسات دگرگون مي‌شود، نفرت جاي عشق را ميگيرد و بناي آرزوها درهم ميريزد؟ هنگامي كه احساس شخصي دگرگون مي‌شود، زندگي ساير شخصيت‌ها نيز دچار زلزله و آتشفشان مي‌شود. اريك ـ امانوئل اشميت در اين نمايش‌نامه بارديگر به تحليل احساسات و روابط انسان‌ها ميپردازد و با قلم شيرينش ما را به تفكر و تحسين واميدارد. پيش از اين از اريك ـ امانوئل اشميت نمايش‌نامه‌هاي «خرده‌جنايت‌هاي زناشوهري، نواي اسرارآميز، مهمانسراي دو‌دنيا» و داستان‌هاي كوتاه«يك روز قشنگ باراني» در اين انتشارات به چاپ رسيده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین