عدم
عدم

عدم

نشر سوره مهر
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

مضامین این کتاب آیینی و عاشقانه است و اغلب در قالب غزل سروده شده‌اند، اما سه قصیده و دو شعر در قالب مسمط هم در این مجموعه به چشم میخورد. «عدم» نامزد دریافت پانزدهمین دوره جایزه قلم زرین نیز بوده.

توناز کن که به جان می خرم، نیا این است
گران فروش نه ای! بلکه نرخ ناز این است

لبم ز سرّ دلم با خبر نگشته هنوز
سکوت کردم و خون می خورم، که راز این است

چنان گیاه که از خاک، رو به مهر می کند
زقبله روبه تو آورده ام، نماز این است

تو خود ز خاکی و تا آسمان مرا بردی
اگر پلی به حقیقت زند مجاز، این است

شبی که زلف تو در باد باز شد، گفتم
بیا ببین شب یلدا! شب دراز این است

نسیم معتکف چادر سیاه تو شد
لوای حجب و حیای در اهتزاز این است

کنار قامت تو، گرم شرم، سرو بلند
چه سر به زیر نشسته! که سر فراز این است

نه هر که زخمه به تاری زند، نوازندست
تو زخم بر دل من می زنی، که ساز این است

به من مگیر که دل باختم به پاکی تو
که سیره همه عشاق پاک باز این است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین