عاشق مترسک
عاشق مترسک

عاشق مترسک

نشر امیرکبیر
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

چرا که مترسک نفس می‌کشد و کیسه‌های خاک اره جای خود را به گوشت و پوست واقعی داده‌اند! …
از این لحظه دیگر «اگنس» وارد سرزمین پریان می‌شود و حوادثی جذاب و هیجان‌انگیز رخ می‌دهد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین