ظهور به وقت کریسمس
ظهور به وقت کریسمس

ظهور به وقت کریسمس

نشر سوره مهر
قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

شیعه ی علی (ع) بودن، مسئولیت های سنگینی را بر دوش انسان بار می کند، مسئولیتی که از همه ی مسئولیت هایی که مکتب های آزادی خواهی، عدالت خواهی و آزادی بخش بر دوش معتقدان و پیروان خود می نهند سنگین تر است. شیعه بودن تنها به معنای دوست داری علی یا شناخت علی نیست، شیعه بودن یعنی پیروی از علی.... و البته که برای پیروی از علی باید علی را شناخت و به او عشق ورزید. امّا معنای اساسی تشیّع و آ نچه معنی تشیّع را تحقق و تجسم می بخشد، پیروی کردن از اندیشه ی علی، روش زندگی علی، روش کار علی، نحوه ی جهاد علی، تحمّل علی و عدل علی است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین