ضم
ضم

ضم

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه اشعار کلاسیک سیدعلی شکراللهی شامل چهل و نه غزل و یک چهارپاره در ۶۲ صفحه است. شعرها محتوای عاشقانه و اجتماعی دارند. غزلی از این کتاب را باهم می‌خوانیم:
هنوز ای ابر ناهنگام می‌باری؟ نمی‌دانم
هنوز ای چتر مشکی دوستم داری؟ نمی‌دانم
برای «دوستت دارم» من از تکرار بیزارم
ولی چیزی به جز این حرف تکراری نمی‌دانم
بگو ای شمع این رفتار بی‌پروای بالم را
«وفاداری بنامم یا خودآزاری؟ نمی‌دانم»
چرا جای سپر با سینه می‌آیم؟ نمی‌دانی
چرا ای خنجر دیوانه بیکاری؟ نمی‌دانم
جدایی قهوه‌ای تلخ استت، این تلخ مصمم را
ندانستن اگر شیرین‌تر است آری نمی‌دانم
من از دانستن بزاری‌ات از عشق بیزارم
نمی‌دانم! نمی‌دانم که بیزاری نمی‌دانم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین