شهر ما
شهر ما

شهر ما

نشر نی
قیمت: ۲۰ ریال

«آنچه گذراست برای من جالب نیست، موضوعاتی مثل زنای دندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پزشکان. توجه من را آن چیزی جلب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، در زندگی میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انسان تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.»
بنابراین ای مردم هزار سال بعد شما شاهد شیوه‌ی زندگی ما ساکنان مناطق شمالی نیویورک در اوایل قرن بیستم هستین؛ این شیوه‌ی زندگی ماست: شیوه‌ی بزرگ‌شدنمون و شیوه‌ی ازدواجمون و شیوه‌ی زندگی‌کردنمون و شیوه‌ی مردنمون.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین