از شمال های دور تا جنوب های سرگردان
از شمال های دور تا جنوب های سرگردان

از شمال های دور تا جنوب های سرگردان

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر از شمال های دور تا جنوب های سرگردان نخستن مجموعه شعر بهروز فاطمی می باشد که در قالب سپید سروده شده است . این مجموعه در ۷۷ صفحه و توسط انتشارات آثاربرتر در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است . شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده که با هم می خوانیم:
سال‌هاست مرگ مغزی شده‌ام
و این تپش
صدای پای زنی‌ست
که مسیر میان نفس‌هایم را قدم می‌زند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین