شانه هایت وقف باران بود
شانه هایت وقف باران بود

شانه هایت وقف باران بود

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " شانه هایت وقف باران بود" دربرگیرنده ی اشعار آزاد سعید یعقوبی می باشد که در ۵۷ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر در زمستان ۱۳۹۹ به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
... یک روز پس از تو
ساقهای نازکت روی رج‌‎های دیوار جا بماند
و باغچه مثل وسوسه‌ی عمیقِ انگشت‌ها
نشسته باشد در ابهام حیاط
و عقربه‌ها در طوافی ساده
ندیدنت را باور کنند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین