سه‌گانه‌ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی
سه‌گانه‌ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی

سه‌گانه‌ی خاورمیانه: جنگ عشق تنهایی

نشر چشمه
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

و بمب در مدرسه افتاد
می‌خواستیم کمک بگیریم
می‌خواستیم اسم بچه‌هامان را صدا کنیم
اما الفبا آتش گرفته بود
در جهنم
چطور آدم‌ها با هم حرف می‌زنند؟!
آوازها به کجا کوچ می‌کنند؟
رقص‌ها کجا پنهان می‌شوند؟
شعرها کجا می‌میرند؟
و آن که
از کنار دیوار آب می‌خواهد،
می‌خواهد
دندانش را قورت بدهد
آی زندگی!
این‌ها نفس کشیدن نیست
نفس کشیدن نیست
نفس کشیدن نیست
ما ازمرگ
خالی وُ
پُر می‌شویم
جنگ‌ها روشن‌اند
و ماشین آتش‌نشانی نمی‌تواند
جنایت را خاموش کند
نگاه کن!
دختر پنج ساله‌ام سوخته
و حالا
اسمش
مثل پوست یک آبنبات
در مشتم مچاله شده
*
غریبگی نکن
غریبگی نکن پسرم!
اینجا خاورمیانه است
و هر کجای خاک را بکنی
دوستی، عزیزی، برادری
بیرون می‌زند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین