سرود زندگی
سرود زندگی

سرود زندگی

نشر نگاه
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

دکتر یونس نابدل در این اثر مجموعه‌ای از مقالات خود را فراهم آورده و رنگین کمانی از رشته‌های مختلف نظیر روان‌شناسی، جامعه شناسی و تاریخ را در برابر خواننده می‌نهد. مقالات همه برآمده از دغدغه‌های انسانی خردمند است که درک و دریافت و نگرانی خود را قلمی می‌کند و این دیدگاه‌ها را با دیگران با اشتراک می‌گذارد. او برادر علیرضا نابدل از مبارزان برجستۀ دوران پهلوی است که در ذهن بسیاری از مردم آذربایجان قهرمان ملی به حساب می‌آید.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین