سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی
سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی

نشر سوره مهر
ناموجود

مؤلف: نغمه مستشار نظامی

این کتاب مجموعه غزل‌های نغمه مستشار نظامی است در فضایی زنانه، مادرانه، شاعرانه و همسرانه. برشی از کتاب سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی :

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی
با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی
سخت است دلت را بتراشند و بخندی
هی با تو بجنگند و تو در جنگ نباشی
از درد دل شاعر عاشق بنویسی
با مردم صدرنگ هماهنگ نباشی
مانند قلم تکیه به یک پا کنی، اما
هنگام رسیدن به خودت لنگ نباشی
سخت است بدانی و لب از لب نگشایی
سخت است خودت باشی و بی‌رنگ نباشی
وقتی که قلم داد به من حضرت استاد
می‌گفت خدا خواسته دلتنگ نباشی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین