سبک های حسادت
سبک های حسادت

سبک های حسادت

نشر نیماژ
ناموجود

مؤلف: شهريار وقفي پور

مجموعه داستانِ سبک‌های حسادت پژوهشی در فرمِ داستانِ کوتاه است، آن هم به مفهومی که مثلاً آلن بادیو مد نظر دارد وقتی می‌گوید «تاریخ ادبیات یک ژانر تاریخ پالایش و کاستن و حرکت به سوی فرم ناب آن است؛ زدودن هر چیزی از یک اثر هنری که برای آن زاید است و ذاتی آن نیست». از همین رو است که شاید داستان‌های این مجموعه، حداقل با فضای غالب در داستان‌نویسی ایران، بیگانه بنمایند. از طرفِ دیگر، تنوع نیز از خصوصیات این مجموعه است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین