سال های سگ
سال های سگ

سال های سگ

نشر نیلوفر
قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

گونترگراس آلمانی رمان سال های سگ را در سال ۱۹۶۳ چاپ کرد و در سال ۱۹۹۹ برنده نوبل ادبی شد.
رمان سال های سگ در سه بخش روایت می شود. یک صاحب معدن به اسم هر براکسل، داستان «شیفت های صبحگاهی» و حکایت سال های آغازین دو شخصیت را روایت می کند: یک دورگه ی یهودی به اسم ادوارد امسل، و دوست و برادرش، والترن ماترن. در رمان سال های سگ با سگی به اسم سنتا آشنا می شویم که هاراس را به دنیا می آورد و از هاراس، سگ مورد علاقه ی رهبر کشور، پرینز به وجود می آید. هری لیبانو، روایت گر بخش دوم، «نامه های عاشقانه» است که به دخترعمویش، تولا ارسال شده اند. او از مناظر زیبای شهر دانزیگ، مخاطبین را به سال های قبل جنگ و فراتر از آن می برد. امسل که تولیدکننده ی بااستعداد و نابغه ی مترسک هایی به شکل انسان است، شروع به تولید سربازان نازی مکانیکی و شبیه به انسان می کند اما ماترن که خود، سربازی نازی است، او را موشی کثیف خطاب کرده و دندانش را می شکند. اکنون رمان سال های سگ در نوسان کامل است و درست به جنگ و زمانی منتهی می شود که پرینز، صاحب خود را ترک می کند؛ چرا که حتی سگ ها هم آستانه ی تحملی دارند. والترن ماترن، روایت گر بخش سوم به نام «مترنیاد» است و داستان پیش روی مأموریت انتقامش در آلمان پس از جنگ را تعریف می کند. او به همراهی پرینز، به دنبال عاملین جنایات نازی ها و بردار گمشده اش، امسل می گردد. ماترن که به شکل فعالی، مأموریت انتقام بسیار بدیع[وبه گونه ای فلج کننده]خود را پیش می برد، درنهایت به یک بازدیدکننده از معدن هر براکسل تبدیل شده و آن را پر از مترسک هایی مکانیکی می یابد که آماده اند برای ایجاد یک شورش به سطح زمین منتقل شوند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین