سارائیسم
سارائیسم

سارائیسم

نشر نیماژ
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال


این مجموعه شامل غزل‌متن‌های سید احمد حسینی در ۸۸ صفحه است. غزل‌های او زبان روان ، قدرت ایهام سازی بسیار بالا و عاطفه‌ی قوی دارند. مضمون بیش‌تر شعرهای این کتاب تلفیقی از عاشقانه و اجتماعی است. این کتاب برگزیده‌ی جایزه‌ی ادبی دانشجویان کشور در سال ۱۳۸۴ - ۱۳۸۶ و برگزیده‌ی نخستین جشنواره‌ی شعر جوان کشور در سال ۱۳۹۰ می باشد. شعری از این کتاب را با هم می‌خوانیم:
آنقدر خسته بودی، می خواستی بخوابی
دیشب تو خواب بودی، در کوچه باد آمد
در کوچه برگ ها را از شاخه ها گرفتند
در کوچه باد آمد، دیشب تو خواب بودی!
دیشب تمام کوچه در خانه ی تو بودند
تو شمع بودی آن ها پروانه ی تو بودند
بی بی کنار تخت ات، قرآن به سر گرفته
عکس تو برق می زد، لای کتاب بودی
بی بی کنار پایت تا صبح گریه کرده آ
آهسته پیش رفتم گفتم: که بر میگرده
دیشب تو ابرها را برداشتی نبارم
تو غرق خواب بودی، بی اضطراب بودی
دیشب صدای بغض ات، در خانه شعله ور شد
دیشب کسی ندانست می خواستی بمیری
می خواستی برای تنهایی عمیق ات
گریه کنی بمیری! خیلی خراب بودی
از پنجره گذشتی رفتی به سوی دریا
آهسته بغض ها را خوردی کنار ساحل
می خواستی بخندی گریه امان ندادت
می خواستی نترکی، اما حباب بودی
دیشب کنار دریا تور سفید دیدم
ماهی کوچک من! دیشب عروس بودی
دیشب جنازه ای را از تخت تو گرفتند
دریا به حرف آمد، در کوچه برف آمد
سارای خسته ی من! دیشب تو خواب بودی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین