زیر انگشت‌های تشریح
زیر انگشت‌های تشریح

زیر انگشت‌های تشریح

نشر ایهام
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

"زیر انگشت‌های تشریح" اولین مجموعه‌ی شاعر توانا رحمت‌اله رسولی مقدم است. این مجموعه شامل اشعار کلاسیک وی می‌باشد. رسولی مقدم در غزل‌هایش سعی دارد تا از کلیشه‌های قالبی و مضمونی عصر خود فاصله بگیرد و با ایجاد فضاهایی متفاوت به بیان جهان‌بینی شخص خود بپردازد. با این که تغییر قالب و تغییر فضا مدتی زمان می‌برد تا با مخاطب بتواند ارتباط برقرار کند اما شاعر در اکثر اشعار این کتاب موفق عمل کرده و علاوه بر دوری از کلیشه ، مخاطب را به دنیایی هیجان‌انگیزتر و تازه‌تر از اشعار هم‌عصران خود دعوت می‌کند. این کتاب در ۹۴ صفحه منتشر شده و شامل ۳۹ قطعه شعر می‌باشد. با هم شعری از این مجموعه را می‌خوانیم :

در آستین زمستان
در آستان بهار است
گل‌کردن زخم‌هایم
بشکف جنین نهفته!
بشکاف! و قبل از شکفتن
چاقو بیاور برایم...

ای پیری‌ات خوشه خوشه!
تنهاییِ در کروشه!
[موهای یک آسیابان]
بذر خودآگاهی‌ات را
با خود نبردند از اینجا
ارّابه‌های خدایان*

جسم خودآگاهی‌ات را
در زیر برفی کشنده
ارباب جا می‌گذارد
پیراهنت را بیاور
بیداری‌ات را زمستان
در خواب، جا می‌گذارد

ای ناخودآگاه با من!
تنهایی چاه با من-
-با ریسمان‌های کهنه!
از گردنم در نیاور
پیراهن خودکشی را
در بین جمعی برهنهاز اوّلین روز، لختیم
تا روز آخر زمختیم
بر درد ما واقفی نیست
مابین ییلاق و قشلاق
شلّاق...شلّاق...شلّاق...
ارباب ما عاطفی نیست...

افتاد چینِ مدارا
بر صورت بردباری
جوگندمی ‌بود موهاش
در دشنه‌ی دوست،دشمن
دیگر تحّمل ندارد
ای مرگ من! زودتر باش!

مشکل‌گشای همیشه!
در هر گره باز کردن
خروار خروار مشت است
از فرط بی‌تکیه‌گاهی
رو دست خوردیم از تو
دست تو رو نیست، پشت است!

در پشت معلوم و مجهول
مفعول مفعول مفعول...
بر وزن تسلیم محضیم
یک حرف در خانه کافی‌ست :
ما را پسندید...بهتر
ما را وتو کرد...تعظیم!

تمکین کردیم امّا
هی پیله می‌کرد این زخم
هی تاول و پینه می‌شد
تا بود،یک بود،تا بود
پس اولین مبتلا بود
باید قرنطینه می‌شد

ما مبتلایان اوئیم
در گیرودار شیوعیم
این درد پایان ندارد
آیا کسی هست یک روز
تاوان ما را بگیرد؟
یا ظلم، تاوان ندارد؟!

کاریزما...چیز..ناچیز...
سلّول بنیادی لیز...
سلّول تک یاختن بود
ما زنده بودیم امّا
از پیش بازنده بودیم
چون جنس ما باختن بود!

بشکف! جنینِ نهفته!
بشکاف و قبل از شکفتن
چاقو بیاور برایم..

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین