زیاد به خودت سخت نگیر
زیاد به خودت سخت نگیر

زیاد به خودت سخت نگیر

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۳۹۹,۰۰۰ ریال

مارک منسن نویسنده جوان امریکایی ست که با طبع شوخ و قلم گیرای خود از حالات روحی انسان و راه حل های پیشنهادی برای رفع این مشکلات می نویسد. کتاب او جزو پرفروش های نیویورک تایمز بوده است.
به گفته منسون، این کتاب به شما کمک خواهد کرد درباره انتخاب هایتان در زندگی، آنچه می خواهید به آن اهمیت بدهید و آنچه تصمیم می گیرید به آن اهمیت ندهید، کمی شفاف تر بیندیشد. او این حقیقت را با ایده جدیدی به نام هنر بی خیالی به ما نشان می دهد. ایده بی خیالی، روشی ساده برای هماهنگی دوباره خود با توقعاتمان در زندگی و انتخاب این حقیقت است که چه چیزی باید برایمان مهم باشد و چه چیزی نباید مهم باشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین