زخم و افغان
زخم و افغان

زخم و افغان

نشر سوره مهر
ناموجود

مؤلف: سید هاشم حسینی

هر بار که آقا نعیم را می بینم، میگوید: «قصه ته خلاص کردی آقا هاشم.دیگه از ما نمیپرسی! چه مزاحمتی. هرچی میخوایی پرسان کن.»
میگویم: آقا نعیم، تو واقعاً مجاهد بودی! تفنگ دست گرفتی و جنگیدی با ارتش سرخ، با شوروی!
خنده میکند و میگوید: ها خو، ما هم جنگ کردیم.
طوری میگوید جنگ کردیم که انگار به کارهای معمولی و روزمره اش پرداخته است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین