روزهایی که بی تو گذشت
روزهایی که بی تو گذشت

روزهایی که بی تو گذشت

نشر آثار برتر
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

رمان " روزهایی که بی تو گذشت" نخستین کتاب حمیرا گلستان می باشد که در پاییز ۹۹ و در ۷۲۰ صفحه توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است. متن زیر از همین کتاب انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

استاد عادت نداشت بعد از خودش کسی را به کلاس راه دهد . چند ثانیه مکث کردم نفسی تازه کردم . کلاس هنوز در هیاهو بود . یادم آمد امروز به دلیل تعطیلی هفته قبل کلاس ما با یک کلاس دیگر ادغام شده بود . لبم را به دندان گرفتم و با تردید چند ضربه به در زدم و آهسته دستگیره در را چرخاندم . استاد همانطور که مشغول نوشتن روی تابلو بود از بالای عینک نگاهی کرد و با دست اشاره کرد که بنشینم . سریع نگاهم را همه جا گرداندم اما صندلی خالی ندیدم که یکی از هم کلاسی هایم که پسر جوانی بود از جایش بلند شد و گفت :
-خانم هدایت بفرمایید اینجا من می‌روم آخر کلاس .
گرچه اصلا دلم نمی‌خواست جای او بنشینم اما چاره‌ای نداشتم توی این اوضاع دیگر جای تعارف نبود .سرم را به علامت تشکر تکان دادم و فورا نشستم .
اما کاش جای او نمی‌نشستم چون او مدتها بود منتظر این لحظه بود تا شاید
بتواند با من ارتباطی برقرار کند واین برایم گران تمام می‌شد .

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین