روزنه
روزنه

روزنه

نشر سپیده باوران
قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

«روزنه» یک مجموعۀ آموزشی شعر است. این کتاب که اکنون دو دهه از چاپ اول آن می‌گذرد، در همۀ این مدت یکی از اولین مراجع آموزش شعر بوده است. مزیت مهم «روزنه» این است که به وسیلۀ یک شاعر نوشته شده است و از همین روی، نویسنده نیازهای یک شاعر در مراحل رشد را در نظر گرفته است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین