به رنگ دانوب
به رنگ دانوب

به رنگ دانوب

نشر چشمه
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

فضاى عمده‌ی شعرهاى به رنگ دانوب از گفت‌وگوى شاعر با كودكى‌اش پديد آمده. گفت‌وگويى در سايه‌روشن خيال كه مدام پيداوپنهان مى‌شود. گويا چيزى در گذشته جا مانده، چيزى در گذشته گم شده و اين فقدان به تمام روزهاى بعد سرايت كرده. شاعر گذشته‌اش را رها نمى‌كند و گذشته هم شاعر را رها نكرده. زبان شعرها ساده و صميمى است؛ چرا كه در برخى اوقات او دارد با كودكى‌اش سخن مى‌گويد. به رنگ دانوب از سه بخش تشكيل شده كه مسئله‌ی گفت‌وگوى بزرگسالى و كودكى در بخش اول روشن‌تر و در دو بخش بعدى در پس‌لايه‌ها پنهان شده است. ..

ببین
می‌دَوم
می‌رقصم در این شعر
و به خانه‌ای در آن سوی جهان می‌رسم
که آخرین کودک افلیج
از قاب عکسی بر دیوار اتاق
بیرون آمده
و به آهنگ آکاردئونی که به گوش می‌رسد
می‌رقصد

بیرون از خانه
سپیدارها هلهله می‌کنند
و آفتاب
که لنگ‌لنگان
از پشت پنجره عبور می‌کند
خیسِ باران است

تا رسیدن به آخرین سطر این شعر
دستم را رها نکن
می‌افتم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین