رجزمویه
رجزمویه

رجزمویه

نشر سپیده باوران
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

امید مهدی‌نژاد شاعری است به تعبیری ذولسانین، یعنی هم در شعر جدی تواناست و هم در شعر طنز. رجزمویه اولین مجموعه شعر جدی اوست و حتی می‌شود گفت قدری بیش از جدی، چون لحنی معترض و منتقد و حتی گاه حماسی دارد. چنان که شاعر خود می‌‌گوید «حرفی از زلف و کاکل ندارند / شعرهایم تغزل ندارند».
در واقع کتاب رجزمویه باب میل مخاطبانی است که در میان جوّ شعری غالباً عاشقانۀ امروز، در پی سخنی از جنسی دیگر هستند، از جنس درگیری، اعتراض و در عین حال اتکا به پشتوانۀ فرهنگی مذهبی و ملی این مرز و بوم.
ولی با این که شعرها همه در دایرۀ شعرهای سیاسی و اجتماعی می‌گنجد، موضوعات متفاوتی در آن‌ها بیان شده است و کتاب از این نظر تنوعی دارد. در کتاب از سویی شعری برای حضرت عبدالعظیم حسنی سروده شده است که از شعرهای خوب این مجموعه است و از سویی شعری در اعتراض به فسادهای اقتصادی و اجتماعی می‌بینیم:
ای بادهای بی‌جهت، ای بادهای کور!
بازیچه شد به دست شما بادبانمان
حالا شریک کسب شماییم و بی دریغ
آغشته با هزار دروغ است نانمان
با لقمه‌های چرب شما بسته می‌شود
تا وا به حرف تلخ نگردد دهانمان
زبان شاعر در عین نوآیین‌بودن، از پشتوانه‌های زبان کلاسیک شعر فارسی هم برخوردارد است. او را در این کتاب می‌توان تا حدودی متأثر از یوسفعلی میرشکاک و علی معلم دانست. البته این تأثیر در حدی نیست که مانع استقلال سبک و روش شاعری امید مهدی‌نژاد شود.
با زبانی سوخته در وحشت کابوس‌ها
قصه از خورشید می‌بافیم ما فانوس‌ها
کورسویی از خدا مانده است و پنهان کرده‌اند
در شکاف دخمه‌های شهر دقیانوس‌ها
آفتابی نیست، اما طبل نوبت می‌زنند
آسمان خواب است در بیداری ناقوس‌ها

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین