ذهنت را مدیریت کن سرنوشتت را بساز!
ذهنت را مدیریت کن سرنوشتت را بساز!

ذهنت را مدیریت کن سرنوشتت را بساز!

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۸۹۹,۰۰۰ ریال

این کتاب به منظور راهنمایی و یاری مخاطب برای دستیابی به کنترل زندگی و کسب نتایج دلخواهش نگارش شده است، مجموعه ای برای مدیریت ذهن، تقویت تمرکز، از بین بردن باورهای محدود کننده، الگوبرداری از شیوه عملکرد افراد موفق در زمینه های گوناگون، جایگزینی باورها و اندیشه های منفی و ناکارآمد با نوع مثبت و سازنده آن و دیگر مهارت ها و آموخته هایی که سبب کسب توانایی تعیین سرنوشت و رسیدن به اهداف دلخواه می گردد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین