دوقلوهای دندان‌خرگوشی ۲-سمانی و سمیلی و کله‌پوک‌های مدرسه
دوقلوهای دندان‌خرگوشی ۲-سمانی و سمیلی و کله‌پوک‌های مدرسه

دوقلوهای دندان‌خرگوشی ۲-سمانی و سمیلی و کله‌پوک‌های مدرسه

نشر هوپا
قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

سمانی و سمیلی، خرگوش‌های دوقلوی بامزه‌ای هستند که می‌خواهند توی هر کاری سَرَک بکشند؛ برای همین هم خیلی وقت‌ها دردسر می‌سازند. تورک‌ریزه، خارخارو، قوری‌قوری و مولی دوستان آن‌ها هستند و با هم ماجراهای خنده‌دار و جالبی دارند. با اینکه خرابکاری‌های آن‌ها بزرگ‌ترها را عصبانی می‌کند، اما انگار نتیجه‌اش آن‌قدرها هم بد نیست!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین