از دهانه‌ی سیاهچاله برگشته‌ام به شوق پرواز سپید
از دهانه‌ی سیاهچاله برگشته‌ام به شوق پرواز سپید

از دهانه‌ی سیاهچاله برگشته‌ام به شوق پرواز سپید

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب -

تا چیناچین شود
آجرهای کوتاه
برای ساختن خانه‌ی سپید
دستادستی می‌خواهد
بلند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین