دلیل پنجره
دلیل پنجره

دلیل پنجره

نشر سپیده باوران
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

تم اصلی شعرهای این کتاب، کشف و شهودهای معنوی و روحی است و آنچه همه این شعرها را به هم پیوند می‌دهد، شب قدر است. این که شاعری در یک کتاب، از زوایای گوناگونی به شب قدر پرداخته است، جالب توجه است و به واقع این کتاب می‌تواند یک توشۀ شعری و معنوی خوب باشد برای تغذیۀ مخاطب در زمانی که به حس و حال‌های معنوی احساس نیاز می‌کند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین