دلرباعی‌ها
دلرباعی‌ها

دلرباعی‌ها

نشر مروارید
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

از زنگ غبارها ستردی دل من
با جلوه سر پنجه فشردی دل من
من بر سر دل با تو قماری کردم
غافل که تو بی قمار بردی دل من

این کتاب شامل ۲۰۰ رباعی غالبا طنزآمیز با موضوعات شعر و شاعری، ازدواج، عشق، دست شکستگی، فیش حقوقی، دین پژوهی، سفرنامه، مرگ اندیشی، نقیضه (طنزآمیز) شعر خیام و... است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین