دلتنگی چندم
دلتنگی چندم

دلتنگی چندم

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ ریال

از متن کتاب-

بعد از حرف‌های ابورحمان، آقایی که کمی مسن تر بود آمد پیش ابراهیم و ناصر.گرم و سرد چشیده بود. کمی با آن‌ها گرم گرفت. بعد قضیه‌ی عضوشدن را مطرح کرد. گفت: «یادتان نرود، اگر آسمان به زمین بیاید، شما بگویید افغانستانی هستید. نعوذبالله اگر خدا هم آمد برای بازپرسی، باز کوتاه نیایید...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین