دفترچه -خاطرات- جغد- ۸- اوا -و اسبچه‌ی -گم‌شده
دفترچه -خاطرات- جغد- ۸- اوا -و اسبچه‌ی -گم‌شده

دفترچه -خاطرات- جغد- ۸- اوا -و اسبچه‌ی -گم‌شده

نشر هوپا
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

در درختستان طوفانِ بزرگی در راه است! اِوا می‌خواهد به همه کمک کند تا جایشان امن باشد. او می‌خواهد ثابت کند برای قَسمِ جُغدی آماده است. برای همین به اَسبچه‌ی گم‌شده‌ای کمک می‌کند تا به خانه برسد. اما آن‌قدر باد و باران زیاد است که آن‌ها در طوفان گیر می‌افتند!
آیا اِوا هنوز هم می‌تواند اَسبچه را نجات دهد؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین