دفترچه -خاطرات -جغد-۷- شیرینی‌پزی- درختکده
دفترچه -خاطرات -جغد-۷- شیرینی‌پزی- درختکده

دفترچه -خاطرات -جغد-۷- شیرینی‌پزی- درختکده

نشر هوپا
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

توی مدرسه‌ی بالادرختی اِوا و دوست‌هایش می‌خواهند پول جمع کنند. برای چی؟
چون می‌خواهند به جغد کوچولویی که نمی‌تواند پرواز کند، یک صندلی بال‌دار هدیه بدهند.

گروه اِوا شیرینی‌پزی باز کرده، گروه سو هم یک آب‌نبات‌فروشی. هر گروه به آب و آتش می‌زند که بیشتر پول جمع کند. آن‌ها فراموش می‌کنند برای چه داشتند پول جمع می‌کردند. تو فکر می‌کنی آن‌ها می‌توانند کنار هم کار کنند؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین