درک و دریافت موسیقی
درک و دریافت موسیقی

درک و دریافت موسیقی

نشر چشمه
قیمت: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

«درک و دریافت موسیقی» کتابی از پروفسور راجر کیمی‌ین است که در حال حاضر در بسیاری از دانشکده‌های موسیقی جهان تدریس می‌شود. این کتاب را حسین یاسینی ترجمه و از طریق نشر چشمه منتشر کرده است.
از سال ۱۹۷۶ که این کتاب به چاپ رسید یکی از معتبرترین کتاب‌های درسی سال اول رشته موسیقی و نیز در دوره‌های درک موسیقی برای دانشجویان دیگر رشته‌ها بوده است.
این کتاب یازده بخش دارد. بخش اول به مبانی و تئوری موسیقی اختصاص دارد و پس از آن دوره‌های هنری قرون وسطا،رنسانس، باروک، کلاسیک، رمانیک، سده بیستم، جاز، نمایش های موزیکال و راک را مورد بررسی قرارمی‌دهد. در پایان هر بخش نمونه‌ای از آثار این هنرمندان نت‌نویسی و تجزیه و تحلیل شده است که با لوح فشرده پیوست کتاب ارائه می‌شود تا خواننده می تواند درک بهتری ازمباحث مطرح شده داشته باشد. از جمله آثاری که در این لوح فشرده گنجانده شده می‌توان به سمفونی شماره ۴۰ موتسارت، سمفونی شماره ۵ بتهوون و کنسرتوی بهار از چهار فصل ویوالدی اشاره کرد.
بخش پایانی کتاب به ویژگی‌های موسیقی غیرغربی می‌پردازد ازجمله موسیقی آفریقا، هند و ژاپن
این کتاب با دیدگاه پژوهشی خود، چشم انداز موسیقایی وسیعی را برای خواننده فراهم آورده است. روش ارائه مطالب در این کتاب به گونه‌ای است که برای خواننده، با هر میزان از دانش موسیقی نگرشی جامع و زنده از هنر موسیقی فراهم می آورد و نیز میتواند مبنای مطالعه ای ژرفتر و تخصصی برای دانشجویان رشته موسیقی باشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین