دروغگوی خوب
دروغگوی خوب

دروغگوی خوب

نشر کوله پشتی
قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

یک انفجار
سه زن
و رازهایی بسیار
می‌توانی زمانی‌ که همۀ دنیا نظاره‌ات می‌کنند رازی را پنهان کنی؟
وقتی یک انفجار، ساختمانی در شیکاگو را درهم فرومی‌ریزد، زندگی سه زن برای ‏همیشه تغییر می‌کند.‏
اکنون‌، علی‌رغم تمام تأثیراتی که این فاجعه روی آنها داشته به نظر می‌رسد همگی ‏در امنیت به سر می‌برند. ولی زمانی‌که بعد از یک سال مراسم یادبود جان‌باختگان در ‏رسانه‌ها پخش می‌شود، خاطرات آن صبح وحشتناک به یک اسلحۀ آمادۀ شلیک ‏تبدیل می‌شود. این سه زن اسرار مهمی در دل دارند، اما تا کی می‌توانند آنها را پنهان ‏کنند؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین