دایره المعارف مصور جواهرات
دایره المعارف مصور جواهرات

دایره المعارف مصور جواهرات

نشر سایان
قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دایره المعارف مصور جواهرات و سنگ های زینتی اثری است از گروه مولفین انتشارات دورلینگ کیندرزلی به ترجمه الهام شوشتری و چاپ انتشارات سایان. اثر حاضر ضمن ارائه ی معرفی نامه ای از گوهرها و فلزهای گران بهایی که از دل زمین بیرون می آیند و طبقه بندی آن ها، از ویژگی های ظاهری، فیزیکی و کیفی شان اطلاعاتی در اختیار می گذارد سپس طی فصول مختلفی که با عناوین: عناصر خالص، گوهرها، گوهرهای آلی و از دل سنگ نام گذاری شده اند به معرفی نمونه هایی از جواهرات و سنگ های زینتی که در دسته های یاد شده طبقه بندی می شوند می پردازد و چنانچه ماجرایی تاریخی یا قابل اعتنا درباره ی آن ها وجود داشته باشد، آن را شرح می دهد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین